Belangrijke veiligheidswaarschuwing URS 600

14-11-17

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING HAMACH URS 600 REGENEREER APPARAAT
Artikelnummer 000821 en 000822

Een URS 600 Apparaat is bestemd voor professioneel gebruik. Vaak wordt deze gebruikt in een omgeving waar met gevaarlijke stoffen (verf, lakken, oplosmiddelen) wordt gewerkt. Niet alleen aan het URS 600 Apparaat, maar ook aan de omgeving zijn derhalve veiligheidsrisico’s verbonden, waarvoor u maatregelen dient te treffen.

Wij hebben geconstateerd dat een URS 600 Apparaat niet altijd wordt geïnstalleerd, gebruikt en/of onderhouden conform de door ons meegeleverde handleiding voor bediening en onderhoud van een URS 600 Apparaat alsmede de van toepassing zijnde Richtlijnen. Hierdoor kan GEVAAR VOOR EXPLOSIE ontstaan.

Op last van de inspectie SZW mag het product met onmiddellijke ingang tot nader order op geen enkele manier worden gebruikt.

Wanneer het Apparaat in werking is, volg de onderstaande procedure:

  • a) Stop het URS 600 Apparaat door op “off” te drukken. Pas als het URS 600 Apparaat volledig is afgekoeld en (dus) het FAN (ventilator) lampje is uitgegaan, kunt u de buitendeksel (de veiligheidskap) en de binnendeksel van het URS 600 Apparaat veilig openen om daar uw producten uit te halen.
  • b) Ventileer de ruimte waar het URS 600 Apparaat in staat direct om ontsnapte thinnerdampen zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Controleer de ruimte op eventuele andere potentiele explosieve atmosferen en verwijder deze.

HAAL NOOIT DE EVENTUEEL AANWEZIGE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALS HET APPARAAT NOG IN WERKING IS!

Tot slot verzoeken wij u vriendelijk om een email met uw contactgegevens te sturen naar URS600@emm.com ter bevestiging van ontvangst van deze brief. Dan weten wij dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de brief en informeren wij u zo spoedig mogelijk voor verdere berichtgeving.

Contactformulier

Inschrijven voor onze nieuwsbrief